Kontakt

Zapraszamy do kontaktu i współpracy

ELANDA PHARMA SP. Z O.O.
Ul. Sportowa 9
37-340 Rozprza

Telefon/Fax:
+48 44 61 58 253
+48 44 61 58 254

Email:
elanda@elanda.pl

Zgłoszenie działania niepożądanego:
516 098 801
lub kliknij tutaj.
Formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych jest Elanda Pharma Sp. z o.o., 97-340 Rozprza ul. Sportowa 9. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz. Masz prawo do: dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególna sytuacją; prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Ci praw znajduje się w naszej polityce prywatności oraz klauzuli informacyjnej.

Działania niepożądane

Administratorem danych osobowych jest Elanda Pharma Sp. z o.o., 97-340 Rozprza ul. Sportowa 9. Dane osobowe osób korzystających z formularza zgłaszania działań niepożądanych  produktów leczniczych przetwarzane są  w celu sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem produktów leczniczych, monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych oraz zgłaszania przypadków działań niepożądanych produktów leczniczych właściwym organom.

Masz prawo do: dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególna sytuacją; prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych i przysługujących Ci praw znajduje się w naszej polityce prywatności oraz klauzuli informacyjnej.